Projectes

Finalitzades les obres de rehabilitació del Teatre l’Odèon

obres de rehabilitació de Platea Teatro Canet

Integral Archiconsult ha dut a terme la Direcció d’Execució i la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació i ampliació de l’antic edifici Odèon, destinat a diverses activitats culturals i associatives. L’edifici està catalogat per la seva importància històrica a la població, nivell de protecció BCIL (Bé Cultural d’Interès Local)

També forma part del conjunt de l’espai d’expectativa i protecció arqueològica AR 001 de la zona de l’Església parroquial descrita al “Catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic” de Canet de Mar.

L’objectiu principal del projecte ha consistit en la restitució de l’Odèon, passant per la recuperació de la Sala, la rehabilitació de la seva funció teatral i d’espectacles, l’adaptació de l’edifici com a centre cultural i punt de trobada, així com la restauració dels valors volumètrics i patrimonials de l’edifici construït fa més de 100 anys per Rafael Masó, i la seva obertura a l’espai públic i el teixit urbà de l’edifici recuperat.

Cal destacar la recuperació i èmfasi dels valors patrimonials de l’edifici de l’antiga cooperativa de consum. També són importants altres aspectes com el sistema constructiu utilitzat, l’eficiència energètica de l’edifici i el respecte pel medi ambient, tant en el procés constructiu com en l’ús de l’edifici.

DILMÉ FABRÉ TORRAS i Associats SLP ha estat el despatx d’Arquitectura autor del Projecte i Directors de les obres.

La superfície total de l’equipament és de 1.530 m2, distribuïts en Planta Baixa, Entresol, Planta primera, y Planta tècnica; la inversió ha ascendit a uns 2.327.203 Euros de PEC.

Les obres es van iniciar el setembre de 2019 i s’han dut a terme durant 30 mesos, tenint en compte el període de pandèmia per COVID 19.