Rehabilitación Teatro l’Odèon de Canet de Mar
Rehabilitación Teatro l’Odèon de Canet de Mar
Escalera del Teatro l’Odèon de Canet de Mar
Sistema exterior del Teatro l’Odèon de Canet de Mar
obres de rehabilitació de Platea Teatro Canet
Rehabilitació Teatre l’Odèon de Canet de Mar
Canet de Mar, Maresme

Rehabilitació Teatre l’Odèon de Canet de Mar. Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut. Anys 2019-2022

Servei Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut
Període
2019-2022