Noticies, Projectes

Posada de bandera Moll Gregal

Posada de bandera Moll Gregal

Una vegada finalitzada l’estructura i la coberta, i recuperant una antiga tradició d’haver assolit una fita d’obra sense cap accident, hem posat la bandera a les obres de rehabilitació integral de la zona de restaurants del Moll de Gregal al Port Olímpic de Barcelona, de la mà de B:SM i la UTE ACCIONA-COPCISA.
Integral Archiconsult, juntament amb Coma Arquitectura, estem duent a terme la Direcció Facultativa de les Obres i la Coordinació de Seguretat i Salut en el Moll Gregal del Port de Barcelona.
Aquesta actuació al Port és una continuïtat de l’equip d’Integral al Port Olímpic, amb la Direcció d’Execució de les obres d’adequació dels locals del Moll de Mestral del Port, de la pèrgola davant dels locals i de la reposició del paviment a cota ciutat, ja finalitzades, i la Direcció d’Execució de les obres de rehabilitació integral del Centre Municipal de Vela.